Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1957) là một chính khách Việt Nam. Chức vụ hiện tại của ông là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hải Phòng.

 

Thân thế và sự nghiệp chính trị

 

Ông sinh ngày 5 tháng 3 năm 1957, tại Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình[1]. Xuất thân trong gia đình nông dân, ông theo học và tốt nghiệp chương trình phổ thông 10/10. Sau đó, ông tiếp tục học bậc Đại học và tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật.

 

Tuy sinh ra ở Hoa Lư, Ninh Bình; nhưng ông theo gia đình lên huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình sống từ thủa nhỏ. Ông cũng học phổ thông cấp 2 và cấp 3 tại Thị Trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình.

 

Sau khi tốt nghiệp, từ tháng 8 năm 1979 đến tháng 10 năm 1988, ông được phân công về công tác tại Công an Thành phố Hải Phòng, thăng dần lên Đội phó, Đội trưởng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Công an Thành phố Hải Phòng. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 5 năm 1982.

 

Từ tháng 10 năm 1988 đến tháng 6 năm 1996, Nguyễn Văn Thành lần lượt giữ các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trung tá, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, sau đó, chuyển sang công tác hành chính, lần lượt giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng.

 

Tháng 7 năm 1996, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hải Phòng khóa 11, Bí thư Quận ủy, kiêm Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng. Tháng 4 năm 2001, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hải Phòng khóa 12, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy.

 

Từ tháng 6 năm 2004, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lần lượt là Phó Chủ tịch UBND thành phố, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. Tháng 12 năm 2009, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2010, Nguyễn Văn Thành được bầu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng[2]. Ngày 14 tháng 12 năm 2010, ông được phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Người kế nhiệm ông trong chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải PhòngDương Anh Điền.

 

Các học vị của ông gồm Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn.